กฐินรัน

"แพลตฟอร์มกระจายการบริจาคผ่านการวิ่ง” บน Blockchain Technology ที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากได้ออกกำลังกายแล้ว ยังได้บุญอีกด้วย